Ile trwa Wielki Post?

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 9 marca 201916:28

Wielki Post

To pytanie właściwie zadawane jest co roku. Gdy policzy się bowiem dni od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty, to – jakkolwiek by patrzeć – zawsze wychodzi 46. A przecież Wielki Post ma nawiązywać do postu Jezusa, którego Duch wyprowadził na pustynię, gdzie przebywał „czterdzieści dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli”.
Co więcej, czterdziestodniowe przebywanie Jezusa na pustyni zgodnie z przekazem Ewangelii miało miejsce tuż po Jego chrzcie w Jordanie. Stąd po kilku tygodniach, licząc od święta Chrztu Pańskiego zamykającego Okres Bożego
Narodzenia, rozpoczyna się Wielki Post. Jak zatem „uratować” liczbę 40? Obecnie najczęściej przyjęta jest interpretacja, według której niedziele Wielkiego Postu nie należą bezpośrednio do tego okresu liturgicznego ze względu na to, że każda niedziela jest zawsze wspomnieniem Zmartwychwstania Chrystusa. Wówczas od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty włącznie jest 40 dni.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice