Inauguracja Oficjalnej Sołeckiej Strony Internetowej

Grzegorz Masarczykczwartek, 30 stycznia 20147:51

Wróciliśmy do tworzenia oficjalnej strony internetowej Sołectwa Rachowice.
Pierwszą edycją strony internetowej do 2006 roku prowadziłem godząc to zajęcie z obowiązkami Sołtysa, przy współpracy  z Informatykiem p. Adamem Wypchołem. Przez następne lata z wielu powodów strona była w zawieszeniu, a w obecnie tworzonej nowej edycji strony wykorzystane zostały w dużej mierze tamte materiały.

Zespół Redakcyjny zajmujący się obecnie stroną to:
Sołtys –Grzegorz Masarczyk,
Webdesigner – Mariusz Bijok,
Maria Elżbieta Jaszczuk

Mamy nadzieję na żywą Państwa reakcję. Prosimy o konstruktywne uwagi i pomoc w nadaniu naszej stronie formy i estetyki cieszącej nie tylko nas, ale wzbudzającej zainteresowanie potencjalnych czytelników. Jest to dopiero początek. Niektóre tematy są zarysowane, ale oprócz poruszania bieżącej problematyki będziemy systematycznie sięgać do materiałów kronikarskich, aby te tematy rozbudowywać. Zakres tematyczny naszej strony może nie wszystkich Państwa satysfakcjonować. Prosimy zatem o propozycje ze strony wszystkich środowisk aktywnych w Rachowicach i pragnących napisać coś o swojej działalności IMGP3449o dostarczanie nam materiałów, które chcieliby Państwo umieszczać na łamach niniejszej strony internetowej.

Rachowice mają ponad 700 letnią historię. Mamy, co poznawać i opisywać, bo wieki i pokolenia żyjące na naszym terytorium wnosiły bogaty wkład w kulturę, historię, religię, etos. Teraz my tu żyjemy i tworzymy dalszy ciąg tej historii. Tworzymy ją poprzez nasze codzienne życie.
Chcemy o tym pisać dla nas mieszkańców, dla naszych dzieci i wszystkich osób interesujących się naszą miejscowością. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie się kształtowała nasza więź uczuciowa z „naszą małą ojczyzną”. Chcemy, aby budowały się w nas i pogłębiały emocje poprzez pokazywanie różnych sytuacji nas dotyczących – mogących budzić zachwyt, szacunek, wzruszenie, współczucie, niepokój i gdzie szczególne miejsce zajmują uczucia estetycz­ne, intelektualne i religijne. I wreszcie chcemy tu zawrzeć to wszystko, co każdy z nas może czynić dla społeczności lokalnej. Nie chodzi oczywiście o jakieś bohaterstwo, ale o przykładne postawy społeczne.

Zespół Redakcyjny

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice