Kultura duchowa

Życie kulturalne w RachowicachKultura  to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości  w postaci dzieł rąk, muzyki, literatury itp., przekazywanego z pokolenia na pokolenie.”

Możemy poszczycić się dziełami różnorodnej natury, będącymi dorobkiem kultury duchowej naszej społeczności rachowickiej:

Ochrona dóbr kultury

Podejmowanie działań, które służą ochronie dóbr kultury jest na pewno „zuchwałym dziełem”. W naszej społeczności takie wyzwanie podjął Ksiądz Proboszcz Parafii Rachowice Jerzy PUDEŁKO, który nie bacząc na tak zwane trudy dnia codziennego, dokonał dzieła ratowania najcenniejszych, zabytkowych i najbardziej zagrożonych dzieł sztuki sakralnej w kościołach naszej Parafii.

Twórczość

Rachowicka społeczność może się poszczycić twórcami, którzy swoimi dokonaniami wzbogacają  rodzimą kulturę. Dzięki tym osobom  możemy i my poczuć się tak, jakbyśmy byli cząstką  Ich zaszczytu.
Prosimy osoby, które czują, że mają  osiągnięcia w jakiejś dziedzinie sztuki o zaprezentowanie na łamach naszej strony internetowej swoich dzieł i dokonań, o których będziemy pisać dodając ich nazwiska do poniższej listy. Mamy na myśli twórców zajmujących się wytwarzaniem: biżuterii, ceramiki, wyrobów na drutach i szydełku, rzeźb i obrazów, wyrobów z tkaniny i  filcu, haftów, wyrobów z papieru i bibuły, wyrobów z drewna, i wielu innych. Chcemy pisać o naszej obdarzonej różnymi talentami młodzieży. Zapraszamy do korzystania z naszej strony

Sylwetki ludzi kultury

Ks.Proboszcz Jerzy Pudełko

Weronika Morcinek

Karolina Kułakowska

 Bernadeta Król

Mariola Nowrot

 


Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice