Kultura obyczaju

Mały mistrz trąbki„Współczesna praktyka kulturalna wynika nie tyle z obcowania z dziełem, ale na obcowaniu człowieka z człowiekiem” jest formą bycia razem.  W tym podejściu wydarzenie kulturalne staje się  tłem i pretekstem do spotkania towarzyskiego.  Inaczej mówiąc kultura dziś, to przede wszystkim forma obcowania międzyludzkiego. I tak dzieje się na naszej wsi. Wszystkie opisane wcześniej spotkania z okazji Majówek, Festynów, Dożynek, Babskiego Combra, Obchodów Rocznicowych, których nie brakuje w Rachowicach, to znakomita okazja dla rozwoju  kultury materialnej i duchowej całej społeczności ale i też naszej osobistej.
Przejawami  kultury jest   odradzanie się tradycji regionalnej, do której z mozołem  docieramy dzięki działaniom ” Stowarzyszenia Nasze Rachowice”.

Dalszy ciąg strony jest w opracowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice