Interpelacje i odpowiedzi Powiatu w sprawie drogi nr 2918S

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 10 marca 201716:38

W lutym 2017r. Radny Rady Powiatu Gliwickiego Pan Leszek Kołodziej złożył w Zarządzie Powiatu Gliwickiego dwie interpelacje w sprawie drogi nr 2918S dotyczące  tematów, które cytujemy poniżej:
1.)
W roku 2016 w miejscowości Rachowice wykonano inwestycję pn. budowa chodnika przy drodze nr 2918S  (ul. Wiejska) na odcinku od wjazdu do miejscowości – skrzyżowanie  ul. Wiejskiej i Pogodnej aż do skrzyżowania ul. Wiejskiej ze Spokojną. Zarząd Dróg Powiatowych Wykonał I etap, drugi zaplanowano do wykonania na rok bieżący. Mieszkańcy, którzy korzystają z chodnika są bardzo zadowoleni z faktu bez względnej poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego zebrani podnieśli temat dot. wymalowanych linii ciągłych przez miejscowość, co nie pozwala – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym na zatrzymanie pojazdów na poboczu (trudno stawać na chodnikach). W związku z tym mieszkańcy proszą o przeanalizowanie czy rzeczywiście wymalowane linii ciągłych na tak długich odcinkach jest  uzasadnione a w związku z tym czy była by możliwość wprowadzenia zmian oznakowania poziomego (likwidacja podwójnych ciągłych na niektórych odcinkach) tak aby umożliwić użytkownikom drogi na zatrzymywanie się bez łamania przepisów o ruchu drogowym.
2.)
W roku 2016 w miejscowości Rachowice ukończono I-szy etap inwestycji pn. budowa chodnika przy drodze nr 2918S. Jednym z elementów jaki wykonano była częściowa wymiana nawierzchni drogowej w miejscach, które tego wymagały a przyczyną była budowa chodnika. Na odcinkach o łącznej długości ok. 200mb położono nowy asfalt – wątpliwej jakości. Efekt jest taki, że kierowcy jeżdżą teraz po nawierzchni jak po „pralce” – psuje to ewidentnie efekt świetnie przeprowadzonej inwestycji.

Mieszkańcy zwracają się z wnioskiem o przyjrzenie się sprawie i wyjaśnienie czy „taki” asfalt spełnia obowiązujące normy.

Odpowiedzi Starostwa Powiatowego są następujące:

Ad 1       Odp.178.2017-09032017090633

Ad.2      Odp.179.2017-09032017090656

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice