Interpelacje i odpowiedzi Powiatu w sprawie drogi nr 2918S

W lutym 2017r. Radny Rady Powiatu Gliwickiego Pan Leszek Kołodziej złożył w Zarządzie Powiatu Gliwickiego dwie interpelacje w sprawie drogi nr 2918S dotyczące  tematów, które cytujemy poniżej: 1.) W roku 2016 w miejscowości Rachowice wykonano inwestycję pn. budowa chodnika przy drodze nr 2918S  (ul. Wiejska) na odcinku od wjazdu do miejscowości – skrzyżowanie  ul. Wiejskiej i Pogodnej aż … Czytaj dalej Interpelacje i odpowiedzi Powiatu w sprawie drogi nr 2918S