IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 21 kwietnia 201816:00

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski.
Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań.
Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania.
Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać
życie za owce.
Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani
do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie.
Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice