Jak poszczono dawniej?

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 4 marca 202317:32

Kultura poszczenia miała podłoże nie tylko kulturalno-wierzeniowe, ale również ekonomiczne. Bo chociaż poszczenie postrzega się jako działanie zintegrowane z nauką Kościoła, podporządkowane rokowi liturgicznemu, to jednak rygor postu wiązał się bezpośrednio z ekonomicznym zagospodarowaniem pożywienia. W dawnej Polsce oprócz okresów długotrwałego postu: Adwentu i Wielkiego Postu było w ciągu roku wiele dni, w które przypadał post ścisły „Poszczono także w wigilie dni różnych świętych oraz w poniedziałki, środy, piątki i soboty [tzw. Dni suche, które są dniami pokuty. Ułożyły się te właśnie dni tygodnia, ponieważ w najszczególniejszy sposób są związane z męką Chrystusową. W środę odbyli Żydzi naradę przeciw Panu Jezusowi, w piątek Go ukrzyżowali, w sobotę zaś przebywało ciało Jego w grobie]. Ostatecznie niewiele dni w roku pozostawało takich, w których by nakaz postu nie obejmował. Często było i tak, że restrykcyjne posty i ich ogromna ilość nakazana do przestrzegania przez lud stanowiły jeden z symptomów tworzenia społecznych dystansów: niekoniecznie w takim samym wymiarze nakazane posty dotyczyły warstw uprzywilejowanych. Zdecydowanie mniejszy niż u bogatszych dostęp do pożywienia mógł wymuszać post w celu zaoszczędzenia żywności, która spożywano na przykład w okresie intensywnych robót polnych. Potwierdzeniem powyższych tez może być fakt iż chłopski jadłospis był raczej skromny, mięso ukazywało się na stole bardzo rzadko, z reguły w dni świąteczne, a u najzamożniejszych niemal codziennie. Ponadto potrawy postne różniły się znacznie wśród warstw społecznych. W wielu domach, szczególnie tych uboższych, zwłaszcza na wsi, mięso, tłuszcze zwierzęce, a nawet cukier miód i nabiał na całe sześć tygodni znikały ze stołów.

Źródło: https://pl.dreamstime.com/obrazy-royalty-free-chleb-i-woda-image35828709
https://www.smakizpolski.com.pl/polska-postem-stala-dawne-zwyczaje-postne-polakow/2/
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice