Kapłaństwo

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 11 kwietnia 201522:33

Swięcnia prezbiteratuKapłaństwo

W czasie święceń kapłańskich dzieje się coś zupełnie wyjątkowego. Katedra jest swoistą Górą Tabor, na której dokonuje się przemienienie. Oto do katedry wchodzi diakon, a wychodzi ktoś zupełnie inny – kapłan, który może sprawować sakramenty święte.

Po uroczystościach związanych z przyjęciem sakramentu święceń każdy neoprezbiter (tak nazywa się nowo wyświęconego kapłana) przygotowuje się do sprawowania swojej pierwszej Mszy świętej, którą od początku do końca odprawia. Tę Prymicję celebruje się w swojej rodzinnej parafii, pośród wiernych, wśród których się żyło i wzrastało. To wyjątkowe wydarzenie także w życiu parafii, zarówno dla wiernych, jak i duchownych – ksiądz proboszcz ma wielką radość z faktu, że z jego wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał kogoś do służby w swojej winnicy.

W tradycji polskiej, szczególnie na wsiach i w małych miastach, choć zdarza się też w dużych aglomeracjach miejskich, neoprezbiter przed Mszą świętą prymicyjną prosi swoich rodziców o błogosławieństwo. Tą prośbą nawiązuje się do błogosławieństwa narzeczonych, którzy mają przyjąć sakrament małżeństwa. W katalogu sakramentów, którego uczymy się do Pierwszej Komunii świętej, mówimy: małżeństwo lub kapłaństwo, bo trzeba wybrać „albo”, „albo”, ale wybierając kapłaństwo, także prosi się rodziców, bądź rodzica, o ten dar rodzicielskiego błogosławieństwa na drogę, drogę pójścia za Panem, drogę prowadzenia wiernych do Boga.

Po błogosławieństwie w zwyczaju jest, że kapłan ubrany w szaty liturgiczne wyrusza w procesji ze swego domu do rodzinnej parafii, by celebrować Eucharystię. Neoprezbiter najczęściej idzie w tzw. wieńcu wykonanym z liści, który jest niesiony przez dziewice ubrane w białe suknie. To symbol czystości i niewinności oraz całkowitego oddania się Bogu na służbę przez tego, który idzie we wnętrzu wieńca. Procesja zmierza do świątyni, z oddali słychać dzwony witające przybywających.

[Opracowano na podst. Ogłoszeń Parafialnych 15-nw-2]

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice