List gratulacyjny od Sołectwa z okazji 20-lecia KS 94 Rachowice

Grzegorz Masarczyksobota, 28 czerwca 201416:00

Slajd1    List Gratulacyjny  

Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Klubu Sportowego KS 94 Rachowice składamy na ręce Pana Prezesa Krzysztofa Morcinka gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń związanych ze sportem.
      KS 94 Rachowice jest nierozerwalnie związany z naszym Sołectwem, wrósł w jego historię, znalazł trwałe miejsce w sercach kibiców.
      Z dumą i radością obserwujemy kolejne osiągnięcia sportowców. Doceniamy starania władz Klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świadkami znaczących wydarzeń sportowych.
      Wszystkim trenerom, działaczom, pracownikom oraz  władzom Klubu dziękujemy za ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie  i wielkie serce włożone w pracę z naszą młodzieżą.
      W tym szczególnym dniu życzymy wszystkim wytrwałości i hartu ducha  w pokonywaniu codziennych trudności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.
                                                                                                             Sołtys – Grzegorz Masarczyk
                                                                                                             i Rada Sołecka

W podziękowaniu za słowa uznania i za życzenia Sołectwa prosimy przyjąć pamiątkę – „Historia Klubu w pigule”, którą klub KS 94 Rachowice ofiarowuje również wszystkim swoim sympatykom. Można obejrzeć i pobrać klikając na poniższy link:

Historia Klubu na 20 lecie KS 94 Rachowice

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice