Maryja nasza Matka

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 24 maja 201416:08

 do AktualiaW maju w całej Polsce rozbrzmiewają pieśni maryjne. Przepiękną formą sławienia Maryi są nabożeństwa majowe. Najcenniejszym skarbem dla każdego człowieka na ziemi jest jego matka. Maryja dla Chrystusa była także najdroższą osobą. Ten drogocenny dar przekazuje nam Jezus umierając na krzyżu. „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja”. Odtąd wszyscy wierzący w Chrystusa mają prawo nazywać Maryję swoją Matką.

Każda matka pragnie przekazać swojemu dziecku najważniejszą i najpotrzebniejszą wiedzę. Pragnie, aby nauczyło się ono niezbędnych życiowych zasad postępowania. Maryja, jako nasza Matka, uczy nas przede wszystkim posłuszeństwa. Jej wskazania całkowicie pokrywają się ze wskazaniami Chrystusa. W Kanie mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” . Już na pierwszych kartach Ewangelii widzimy Ją pełną pokory i zawsze gotową służyć Bogu. Bez wahania przyjmuje Jego słowo, zwiastowanie przez anioła. Jest gotowa dla Boga zrezygnować z własnych marzeń. Powinniśmy jak Maryja przyjąć bez zastrzeżeń Boże Słowo, a wtedy zamieszka w nas Chrystus i jak św. Paweł będziemy mogli powiedzieć: „teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Maryja uczy nas prawdziwego apostolstwa. Idąc z pomocą swojej krewnej, wnosi w jej dom Zbawiciela, a wraz z Nim i pokój. Maryja pokazuje, że nie można oddzielać tych dwóch rzeczy: apostolstwa i miłości bliźniego.

Matka – refleksje w Święto Matki

Oprac. na podst. Ogłoszenia Parafialne od 25.05.2014 do 1.06.2014

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice