Narodziny Świętego Jana Chrzciciela

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 20 czerwca 201521:08

Narodziny sw. Jana ChrzcicielaGdy w liturgii czcimy świętych, z reguły wspominamy ich w dniu śmierci, czyli narodzin dla nieba (dies natalis). Św. Jan Chrzciciel jest jedynym ze świętych, którego ziemskie narodziny czcimy specjalną uroczystością. Wprawdzie istnieje w kalendarzu liturgicznym także wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia), ma ono jednak mniejszą rangę niż uroczystość jego narodzin. Gdy czytamy początek Ewangelii wg św. Łukasza, łatwo nam zrozumieć, dlaczego Kościół przyznał taką rangę narodzinom św. Jana. W wydarzeniu poczęcia i narodzin św. Jana objawiły się wielkie dzieła Boże, był to także proroczy znak dla Maryi, Matki Chrystusa (Łk 36-37).
Narodziny św. Jana Chrzciciela były obchodzone w liturgii Kościoła powszechnie już od IV wieku. Gdy chodzi o datę 24 czerwca, to została ona ustalona biorąc za punkt wyjścia datę uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia oraz chronologię podaną w Ewangelii, zgodnie, z którą św. Jan Chrzciciel urodził się trzy miesiące przed Jezusem. Może powstać wątpliwość, czemu w tradycji liturgicznej przyjęła się data 24 a nie 25 czerwca dla narodzin św. Jana Chrzciciela, skoro chodziło o trzy miesiące przed uroczystością narodzin Zbawiciela. Jest to jednak związane z dawnym łacińskim sposobem określania dat. Narodzenie Pańskie przypada ósmego dnia przed początkiem stycznia, a Narodzenie św. Jana Chrzciciela ósmego dnia przed początkiem lipca .

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice