Niedziela Dobrego Pasterza

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 30 kwietnia 202311:36

Czwarta niedziela wielkanocna, niedziela Dobrego Pasterza, jest światowym dniem modlitw o powołania. Od niepamiętnych czasów, już w katakumbach i na antycznych mozaikach przedstawiano Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który mocno trzyma owieczkę na ramionach. Symbol jednej z najdroższych prawd wiary. W nim wyraża się cała troska Pana Jezusa o każdego z nas. Miłość Jezusa do owiec nie cofa się nawet przed ofiarą własnego życia. Chrystus jest pasterzem, który kocha nas aż do oddania życia. Nie jest najemnikiem, który jest obcy, który woli ocalić swoje życie niż troszczyć się o dobro owiec. Jest dobrym pasterzem, który oddaje życie za owce. Obyśmy zawsze nosili w sobie żywą wiarę, świadomość i głębokie przekonanie, że Jezus jest przy nas jako nasz Dobry Pasterz, który zna nas po imieniu. Wie, co przeżywamy, co czujemy, zna doskonale nasze potrzeby i wie co jest konieczne, abyśmy wzrastali w wierze i miłości. Zna każde nasze westchnienie, każdą radość i lęk.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen.

 

Źródło: https://pl.123rf.com/clipart-vector/dobry_pasterz.html

https://loreto.pl/niedziela-dobrego-pasterza/

https://www.krolowarodzin.pl/caritas-parafialna/2-uncategorised/24-modlitwy-o-powolania-kaplanskie-i-zakonne

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice