Niedziela Dobrego Pasterza

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 kwietnia 201622:20

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. Tak! Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami – swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza. Dziś po południu nieszpory i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne

W poniedziałek 18 kwietnia wieczna adoracja w kościele w Rachowicach wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 12.00 i adoracja do wieczornej mszy św

Apostolat margaretkaModlitwa za kapłanów – Apostolat Margaretka

Ruch Margaretek założyła w Quebek w Kanadzie prof. Louise Ward, a cała historia rozpoczęła się w minionym wieku od chorej na chorobę Hainego Mediny 13-latki, Margaret O’Donnel. Przez 27 lat, większość swego życia, spędziła ona przykuta do łóżka, sparaliżowana od stóp do głów. 100 procentowa kaleka, która sens życia znalazła w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę. Czasem zjawiało się nawet 20 dziennie. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat. Trzy lata po jej śmierci wspomniana Louise Ward założyła Apostolat Margaretek.

Jak stworzyć Margaretkę? Liderzy apostolatu radzą: Margaretkę mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu Margaretka jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób lub nazwiska rodzin, które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy – każda osoba lub rodzina w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

Dobry pasterz

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice