Niedziela misyjna

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 21 października 202317:28

Misjonarz to osoba, która została wysłana przez kościół lub związek wyznaniowy, aby szerzyć wiarę chrześcijańską tam, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. Może nim być osoba duchowna lub świecka, która prowadzi działalność misyjną.
Kto to jest misjonarz? Czym zajmują się misjonarze? Jakie są ich zadania?
Określenie misjonarz pochodzi o łacińskich słów „missio” – misja oraz „mittere” – posyłać.
Zadaniem działalności misyjnej jest głoszenie Dobrej Nowiny. Stąd też w każdej działalności charytatywnej czy też dobroczynnej powinna być wewnętrzna intencja wiary w Boga. Misjonarz musi kochać Boga i chcieć, aby jak najwięcej ludzi mogło Go poznać.
Celem działania misjonarza przede wszystkim jest zaszczepienie wiary. Z działalnością tego typu łączy się również działalność wychowawcza, medyczna i edukacyjna, rolnicza i niekiedy gospodarcza. Dlatego też praca misjonarza jest odpowiedzialna i niezwykle trudna.
Często też prowadzona jest w całkowicie odmiennych, od tych które znamy, warunkach socjalnych, kulturowych, politycznych czy historycznych. Kościół oprócz organizowania opieki duszpasterskiej dokłada starań, aby lokalna ludność miała dostęp do czystej wody, ubrań czy żywności – misje dbają o każdy aspekt ludzkiego życia.
Misjonarzem może zostać ojciec, kapłan, brat zakonny, który należy do zakonu o działalności misyjnej lub też osoba świecka, która taką działalność prowadzi. Może nim być ksiądz diecezjalny, który uzyska zgody biskupa diecezjalnego właściwego terytorialnie i przejdzie odpowiednie kursy.
Misjonarzem zakonnym może zostać osoba, która ukończyła 7 – 12 letnie studia, zależnie od formacji danego zgromadzenia. Świecki misjonarz może zacząć działalność zwykle po 1 roku przygotowań w ośrodkach szkolenia misyjnego.

Źródło: https://paulinajaricot.opw.pl/temat/2021/10/22/Misyjne-Fundacje-i-Stowarzyszenia
https://parenting.pl/misjonarz-kim-jestN
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice