Niedziela Trójcy Świętej – święto w naszej Parafii

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 czerwca 201410:43

Trójca ŚwiętaPodstawowa zasadą będącą w sercu Bożej Trójjedyności jest jedność i różnorodność, obie istniejące równocześnie bez umniejszania żadnej z nich. Wszystko co jest niezbędnie prawdziwe o Bogu, jest prawdziwe o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Są równi w esencji lecz różni w funkcji. Doktryna Trójcy jest najpełniej zrealizowana w Nowym Testamencie gdzie widzimy boskie osoby Ojca, Syna i Ducha dokonujące odkupienia. Jednak wskazania na Trójcę widzimy już w Starym Testamencie. Na początku Biblii, Duch Boży “unosi się nad powierzchnią wód” przy stworzeniu, a gdzie indziej jest opisany jako osobowy byt, posiadający atrybuty Boga jednak różnego od Yahweh. Niektórzy interpretatorzy uważają, że mnogość w Bogu jest widziana w Hebrajskim słowie “Elohim”, które jest w liczbie mnogiej. Dodatkowo, użycie zaimków w liczbie mnogiej, gdy Bóg odnosi się do siebie, wskazuje na mnogość osób: “Wtedy Bóg powiedział uczyńmy człowieka na nasz obraz”Zobrazowanie Trójcy Świętej

Starotestamentowe migawki mnogości w Bogu rozwijają się w ełen obraz Trójcy Świętej w Nowym Testamencie, gdzie bóstwo i rozróżniane osoby Ojca, Syna i Ducha funkcjonują razem w idealnej jedności i równości. Chyba najjaśniej to rozróżnienie i jedność jest widziana podczas chrztu Jezusa, gdzie Syn jest namaszczony do publicznej służby przez Ducha, stępującego jako gołębica, z Ojcem deklarującym z nieba “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Wszystkie trzy osoby Trójcy są obecne, a każda z nich robi coś innego.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice