Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 26 marca 201622:47

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ten grób jest inny, gdyż odchodzimy od Niego przepełnieni radością i nadzieją.
Z tego doświadczenia inności wypływa moc, która otwiera serca. A wtedy życie staje się piękne wiarą, nadzieją i miłością.

[autor nie znany]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas wszystkich pokojem, radością i mocą Tryumfu  Zmartwychwstania

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice