Niedziele Wielkiego Postu

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 25 lutego 202322:07

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ODNOWA
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam program odnowienia naszego
chrześcijańskiego życia. Wielki Post ma być czasem walki z grzechem, który jest skutkiem grzechu
pierworodnego. Posłuszeństwo Jezusa, które powinniśmy szczególnie w Wielkim Poście naśladować
widoczne jest w Ewangelii, która ukazuje kuszenie na pustyni i triumf Chrystusa nas szatanem.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PRZEMIANA
Druga niedziela przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obrazuje
Ewangelia o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Czytania mówią z kolei o powołaniu do zmiany
swojego życia. Jak mówi św. Paweł, mamy znosić nasze trudy mocą Bożą. To ona ma nam dawać siłę do
działania. Musimy się na nią otworzyć, stąd wielka potrzeba naszej wewnętrznej, duchowej przemiany.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – TRWANIE W WIERZE
Trzecia niedziela mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus. Wszystko co mamy
pochodzi od Jezusa. Św. Paweł pisze: „Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój
z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp
do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Ważne jest to, żeby nie trwonić tego
co otrzymaliśmy.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – RADOŚĆ
Czwarta Niedziela nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Radości
(laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a jednak Kościół w tę wyjątkową
niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze
świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas one ku oczyszczeniu.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PRZYGOTOWANIE NA ŚMIERĆ
Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw. Okres Męki Pańskiej szczególnie
akcentujący przygotowanie Pana Jezusa do swojej kaźni i męczeńskiej śmierci. Chrystus w dzisiejszej
Ewangelii mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć
będzie”, po czym wskrzesza z martwych Łazarza. Przypomina nam to o tym jak niewiele znaczy śmierć w
obliczu życia wiecznego. Jest ona tylko kolejnym etapem na naszej drodze, tak jak śmierć Jezusa była
kolejnym etapem na drodze ludzkiego odkupienia.
VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (PALMOWA) – ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM
W końcu Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną –
od męki do zmartwychwstania. Tej niedzieli śpiewana jest męka Pańska – warto zauważyć jaki ona ma
charakter. W śpiewie męki nie ma smutku i rozpaczy – męka Jezusa stała się przecież naszym
zwycięstwem.
Źródło: https://misyjne.pl/kazda-niedziela-wielkiego-postu-ma-swoje-znaczenie/

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice