Kapliczka z pol. XIX w

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice