Kapliczka z pol. XIX w

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice