Wizytówka

herb Rachowic GIF

Dzieje Rachowic sięgają wczesnośredniowiecznych, rycerskich czasów. Osiedlone tu rody rycerskie używały symboli rycerskich, jako znaków rozpoznawczo-bojowych. Temu celowi służyły herby, które były znakami własnościowymi rycerzy i były związane z ich bojową taktyką. W XIII w. herb stał się znakiem przynależności do danej ziemi. Na potrzeby naszych obchodów 700-lacia Rachowic, zostało wykonane przez twórczynię, profesjonalistkę ze Stowarzyszenia Nasze Rachowice logo-herb.  Jego wygląd i zasady budowy są podporządkowane ścisłym regułom heraldyki. Kształt tarczy – musi spełniać rolę ochronną, zakrywać całą postać rycerza. Kolor złoty tarczy herbowej wyraża powagę, dostojeństwo, dostatek. Umieszczona w godle strzała, a raczej kopia to znamię ludzi wolnych i wskazuje na  status nadania dziedziczności.
IMGP3333My czujemy się dziedzicami tych tradycji i zaszczytnych wartości, dlatego pragniemy przenosić je wraz z pamięcią na przyszłe pokolenia.

Dzięki możliwościom naszych czasów możemy na „Sołeckiej Stronie Internetowej Rachowic”  przybliżyć światu nasze dzieje, zabytki, kulturę, a dzięki racjonalnemu zarządzaniu i ofiarności Mieszkańców ukazać coraz większe osiągnięcia w naszej wsi.
Wizytowka strony RachowicProsimy zapoznać się z wizytówką naszej strony, na której pokazano jak nas znaleźć w internecie. I oczywiście prosimy dzielić się ze swoimi znajomymi tymi informacjami.

Zabytki i miejsca warte obejrzenia

Zabytki architektury drewnianej

 -Kościół  p.w. Trójcy Świętej – od 1305r, wzmiankowany w latach 1376 i 1447, rozbudowany w    XV/XVI wieku.

 -Spichlerz – drewniany obiekt z pierwszej połowy XIX wieku.

Miejsca warte obejrzenia

-Kapliczka –  z poł. XIX w

Pomnik – Obelisk – pomnik ku czci ofiar I i II wojny światowej

 -Pomnik – pamięci J. Rogera

-Grota – miejsce kultu Matki Boskiej, która wiąże się z pobytem w Rachowicach zakonu „Białych    Krzyży”.

-Rzeźba św. Jana Nepomucena – barokowa, z XVIII w

-Przydrożne Krzyże

 Rachowickie pocztówki – naszą wizytówką 

 W zbiorach prywatnych Rachowiczan zachowały się stare pocztówki, które przedstawiają miejsca i wydarzenia historyczne ale i też mogą stanowić ilustrację dla opisów zawartych we  wspomnieniach Rachowiczan – które wydane zostały pod nazwą Tabulka i Sztift.
Są też pocztówki, które zostały zaprojektowane z okazji 700-lecia Rachowic. Widokówki przyciągają swoją kompozycją i ukazanym pięknem pejzażu wokół nas. Są tam pokazane też niektóre miejsca, które w prawie niezmienionej formie zachowały się do czasów dzisiejszych.
Zapraszamy do obejrzenia:

  Album – Rachowickie Pocztówki

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice