Oblubieniec NMP

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 18 marca 202315:13

W dniu 19 marca Kościół powszechny obchodzi tradycyjnie uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W roku 2023, liturgiczna uroczystość Św. Józefa, wypada w poniedziałek 20 marca, ponieważ 19 marca to w liturgii IV Niedziela Wielkiego Postu – LATARE. Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu. Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem – patronem Kościoła powszechnego. W Ewangeliach, które poświęcają św. Józefowi 26 wierszy jego imię (z języka hebrajskiego oznacza “Pan przydał, obdarzył”) pojawia się 14 razy. Nie odnotowano żadnego słowa, które byłoby przez niego wypowiedziane, dlatego w teologii określa się go często mianem człowieka, który przemawiał czynami, a jego prawe i sprawiedliwe postępowanie stawiane jest za wzór. To on odgrywał główną rolę w  wydarzeniach związanych z dzieciństwem Jezusa – jemu Pan Bóg dawał polecania za pośrednictwem anioła odnośnie do losów Dziecięcia (por. Mt 1 – 2).

Źródło: https://www.miamaria.pl/blog/art,73,dzien-sw-jozefa.html
https://misericors.org/19-marca-uroczystosc-sw-jozefa-oblubienca-najswietszej-maryi-panny/
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice