Orędzie z Fatimy

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 6 maja 202317:01

Objawienia fatimskie, można porównać do ogromnej eksplozji światła, które Bóg zapalił we Fatimie, 13 maja 1917 roku. Tego dnia ukazała się po raz pierwszy

Matka Boża Fatimska przekazując światu i Kościołowi swoje Orędzie, poprzez trójkę dzieci: Hiacyntę, Franciszka i Łucję. To zjawienie się Matki Bożej i przekazywane prze kolejne 6 miesięcy orędzie wytyczało kierunek drogi dla świata, dotkniętego wówczas wojnami i przygotowującego się do rewolucji październikowej w Rosji, która następnie objęła wiele krajów świata. To właśnie Matka Boża Fatimska wskazała na Rosję, w której zrodziła się rewolucja, a jej ideologiczne założenia zrodziły bezbożny system, który za wszelką cenę chciał wykreślić z historii i myśli człowieka Boga i wszystkie wartości chrześcijańskie. Warto w tym momencie przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II określające istotę objawień fatimskich: Sanktuarium Fatimskie jest miejscem szczególnym o niezwykłej wartości: niesie w sobie orędzie ważne dla epoki, w której żyjemy… Z Cova da Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia, niosące nadzieję i pozwalające zrozumieć wydarzenia, które kształtują koniec drugiego tysiąclecia. Światło to ma szczególne znaczenie… Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozpowszechniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną… Czyż Fatima, miejsce o tak głębokiej wymowie duchowej nie powinna odegrać doniosłej roli w tej nowej i niezbędnej ewangelizacji? W ludziach XX wieku zdolność czynienia sobie ziemi poddaną wyraziła się z taką samą siłą jak dziedzictwo grzechu – wolność łamania Bożych przykazań i zaprzeczania Jego istnienia. Dziedzictwo grzechu coraz namiętniej wyraża się jako dążenie, by budować świat, świat stworzony przez człowieka, tak, jak gdyby Bóg nie istniał. I tak jakby nie istniał krzyż na Golgocie, w którym śmierć i życie zwarły się z sobą w walce.

Źródło: https://artakademia.com/nauka-rysunku/jak-narysowac-maryje-kurs-rysunku-artakademia/

https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236:czym-jest-oredzie-fatimskie-i-jakaspelnia-
role-w-kosciele-i-swiecie&catid=25&Itemid=346
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice