Caritas Parafii

Caritas Parafii0001 ,,Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”

Caritas Parafii p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach powstał 28.01.2001 r. Jego podstawowym celem jest szerzenie zasad miłosierdzia chrześcijańskiego poprzez koordynowanie pracy i działalności w niesieniu pomocy potrzebującym na terenie parafii.

 Zarząd Caritas Parafii – działający w Rachowicach przy kościele p.w. Trójcy Świętej

                     Zarząd Caritas Parafii 2013r

Ks. Jerzy Pudełko        – przewodniczący
Elżbieta Flis                  – prezes
Dorota Neugebauer   –  księgowa
Gabriela Cencarek     –  sekretarz
Lech Gliński
Małgorzata Wrzeszcz
Renata Schoepe
Judyta Masarczyk
Na zdjęciu jest również nasz Wikary Ks. Krzysztof Dulęba

Osoby wchodzące w skład w/w zarządu  to zespół ludzi dobrej woli,  a zarazem wrażliwych, którzy przejęli na siebie zadania niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie naszej parafii.
Osoby te znajdują się najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

Do zadań członków Caritas Parafii należą:

  •  organizacja w parafii dni chorych oraz spotkań seniorów,
  •  troska o rodziny wielodzietne,
  •  organizowanie świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych,
  •  dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach,
  •  zorganizowanie magazynu odzieżowego,
  •  uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych itp.
  •  finansowanie obiadów w szkołach
  •  odwiedzanie i troska o ludzi samotnych, w podeszłym wieku, obłożnie chorych i niepełnosprawnych,
  •  pomoc przy zakupie lekarstw

Pozyskiwanie środków na ten szlachetny cel to wielkie zadanie. Prezentowana poniżej kronika opisuje te działania. Jednym z nich jest organizacja prze Caritas Parafii corocznej „Majówki, która odbywa się na początku maja po pierwszym nabożeństwie majowym odprawianym  w rachowickiej grocie. Można wtedy posłuchać naszej rachowickiej orkiestry czy innych zapraszanych orkiestr, chórów, a przy tym miło spędzić czas przy kawie i ciastku.
Dochód z Majówki przeznaczony jest dla Caritas Parafii.

CAM_0224

Biskup Wieczorek na majówce 2013r

W 2013 roku zaszczycił nas swym udziałem w nabożeństwie i majówce  ks. biskup Jan Wieczorek

 

Caritas Parafii sporządza swoje roczne sprawozdania w postaci kroniki ręcznie pisanej. Jest to pięknie wydana księga nawiązująca do dawnej tradycji edycyjnej, wzbogacająca naszą rodzimą kulturę.
Poniżej przedstawiamy pełny zapis  kroniki w postaci elektronicznej. Dalsze lata będą dopisywane sukcesywnie.

Kronika Caritas Parafii p.w. Trójcy Świętej Rachowice

Chylimy czoła przed wielkim dziełem jakiego dokonują osoby aktywnie udzielające się w Caritas Parafii Rachowice. Jednocześnie w sercach naszych rodzi się myśl: w jaki sposób mogli byśmy wspomóc Ich działania.
Zespół Redakcyjny rachowickiej  strony internetowej chciałby poddać taką myśl – bądźmy szczodrzy. Bo kiedy będzie nas sporo, to nawet niewielka suma  systematycznie wpłacana na konto Caritas, może znacząco zasilić budżet Caritas, a tym samym będą większe szanse udzielenia pomocy potrzebującym.
Można przekazywać co miesiąc bezpośrednio do Zarządu wpłaty gotówką lub wpłacać na konto zleceniem stałym.
Podajmy dane konta Caritas Parafii:
Nr konta:  88 8460 0008 2001 0000 0895 0001, 
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach,
Adres: Caritas Parafii p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach, ul. Wiejska 11a, 44-156 Rachowice, Sierakowice

 

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice