Msze Święte

a1 eucharystiaPorządek Mszy Świętych

w niedziele i święta:
w Rachowicach:
w czasie zimowym: (18.00), 7.30
w czasie letnim: (18.30), 7.30
w Sierakowicach:
w czasie zimowym: (16.30), 9.30
w czasie letnim: (17.00), 9.30
w Goszycach:
w czasie zimowym i letnim: 11.00
w dni powszednie:
w Rachowicach:
w czasie zimowym: we wtorki: 7.00, w czwartki i piątki: 17.30
w czasie letnim: we wtorki: 7.00, w czwartki i piątki: 18.30
w Sierakowicach:
w czasie zimowym: w poniedziałki: 7.00, w środy, czwartki i piątki: 16.30
w czasie letnim – w poniedziałki: 7.00, w środy, czwartki i piątki: 17.30

Liczba mieszkańców: 1 900,
Liczba wiernych: 1 800

Nieszpory niedzielne
na zmianę w Rachowicach i w Sierakowicach:  14.30

UWAGA:  Informacje o doraźnych zmianach okolicznościowych będą się ukazywały  w Aktualiach.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice