Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Rachowicach

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 6 grudnia 20148:39

 

Święta RodzinaRozpoczęła się w Rachowicach, peregrynacja Ikony Świętej Rodziny mająca na celu pomóc naszej wspólnocie i naszym rodzinom przeżywania życia rodzinnego we wzajemnej miłości, radości i pokoju, opartym na prawie Bożym.

Każdego dnia poszczególne rodziny mogą zabrać ze sobą Ikonę do domu i tam wspólnie modlić się o wzajemną miłość i zrozumienie w naszej parafii, rodzinach i między nami.

Biorąc za wzór Rodzinę z Nazaretu i skupiając się na przesłaniu, jakie niesie z sobą Ikona Świętej Rodziny będziemy mieli szansę dostrzec piękno miłości przeżywanej w małżeństwie i w rodzinie. Będziemy mogli bliżej przyjrzeć się przymiotom rodziny przedstawionej na Ikonie. Wraz z Ikoną wędruje modlitewnik.

Modląc się przed Ikoną możemy zobaczyć to, co jest najważniejsze w Świętej Rodzinie i to, do czego zaprasza nas Matka Najświętsza, jej Oblubieniec – Święty Józef  oraz Jezus – Boży Syn. W centrum Ikony widzimy postać Jezusa Chrystusa, obok Jego Matkę, a nad nimi Świętego Józefa.

Józef jedną dłonią dotyka ramienia Maryi, a drugą podtrzymuje Jezusa. Wyrażają one delikatną opiekę, jaką Oblubieniec Maryi sprawuje nad swoją rodziną. Takie jest powołanie świętego Józefa: została powierzona Mu troska o Syna Bożego i o Maryję. To samo powołanie jest zobowiązaniem każdego męża i ojca rodziny.

Postać Maryi jest pełna delikatności. Napełniona pokojem i pogodą spogląda na swego Syna i powierza się opiece świętego Józefa. Prawa dłoń Maryi to dłoń, która wskazuje Chrystusa jako Drogę, Prawdę i Życie. To w jej dłoni spoczywa ręka Jezusa. Żona i matka ma być jak Maryja, pokorna i oddana oraz zatroskana o los swojej rodziny, czuwająca nad życiem zgodnym z wiarą, prawem Bożym i miłością do Boga.

Centralne miejsce ikony zajmuje Jezus. Jego prawa dłoń błogosławi. To, co nowe w Ikonie Świętej Rodziny, to gest lewej dłoni Jezusa, która ukazuje bezpośredni motyw tego błogosławieństwa, a jest nim jedność małżeńska. Podkreśla także prawdę, iż to Bóg jest twórcą małżeństwa. Przykład życia Rodziny Nazaretańskiej uczy małżonków ewangelicznej prostoty i świętości, pokazuje jak rodzina ma stać się rodziną chrześcijańską. Święta Rodzina z Nazaretu jest doskonałym wzorem rodziny zanurzonej w miłości Boga i urzeczywistniającej się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci

Opracowała E.Jaszczuk na podst. modlitewnika wędrującego z Ikoną.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice