Pojęcie Bazyliki

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 5 listopada 201816:28

Bazylika to kościół, który otrzymał swoją godność w wyniku papieskiego nadania albo posiada ją od niepamiętnych czasów. Ze względu na swoją wyjątkową rolę w życiu liturgicznym i pastoralnym, bazyliki wyróżniają się spośród innych kościołów i cieszą wyjątkowymi przywilejami. Dzielone są na większe (nazywane też patriarchalnymi) i mniejsze. Bazylik większych jest tylko siedem, pięć w Rzymie i dwie w Asyżu.
W Rzymie godność bazyliki większej posiadają świątynie: św. Jana na Lateranie, św. Piotra w Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej i św. Wawrzyńca za Murami.
Kościół św. Jana na Lateranie, którego rocznicę poświęcenia będziemy świętować 9 listopada, jest katedrą Rzymu i całego świata (mater et caput omnium ecclesiarum), jest kościołem tytularnym  patriarchy Zachodu, czyli Papieża, do której to świątyni Ojciec Święty na początku swojego pontyfikatu odbywa uroczysty ingres. Nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż dla wielu może to być wielkim zaskoczeniem, że z hierarchicznego punktu widzenia bazylika św. Jana na Lateranie jest najważniejszym kościołem świata. Pozostałe bazyliki większe są jedynie konkatedrami Rzymu i ze względów historycznych są kościołami tytularnymi patriarchów: bazylika św. Piotra – patriarchy Konstantynopola, św. Pawła za Murami – patriarchy Aleksandrii, Matki Bożej Większej – patriarchy Antiochii i św. Wawrzyńca za Murami – patriarchy Jerozolimy.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice