Procesja Bożego Ciała wyrazem naszej wiary i obecności Jezusa w naszym życiu

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 19 czerwca 201420:09

Procesja Bożego Ciała 2014Na zakończenie procesji Bożego Ciała w Rachowicach ksiądz Proboszcz powiedział m. in., że swoim uczestnictwem w procesji daliśmy wyraz tego, że  uznajemy za naszego Przewodnika  Jezusa Chrystusa i zabieramy Go  do miejsc, gdzie żyjemy i pracujemy. Uczestnictwo w procesji jest pogłębianiem w nas świadomości obecności  wiary  w historii naszego pojedynczego życia, jak i historii naszej społeczności. Podziękował Parafianom za tak liczny udział w procesji.
Serdeczne Bóg zapłać skierował do tych, którzy przygotowywali ołtarze na trasie procesji  i zadbali o ich wystrój. Były ciepłe słowa do Służb liturgicznych, Orkiestry dętej z Rachowic, Strażaków, którzy zadbali o ład i porządek, pocztów sztandarowych, do dziewcząt niosących figurę Matki Bożej i dzieci z koszykami wypełnionymi płatkami kwiatów, tak pięknie przygotowanych do tego nie łatwego zadania przez swoich rodziców.

Pamiątkowy album ze zdjęciami – proszę kliknąć tutaj:  Procesja Bożego Ciała 2014

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice