Procesje błagalne

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 23 kwietnia 202314:29

Dnia 25 kwietnia (w dzień św. Marka Ewangelisty) oraz   w poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim odbywają się błagalne procesje ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych dla uproszenia dobrych urodzajów, stąd pochodzi nazwa tych dni: Dni błagalne (rogationes). Ponieważ w Polsce procesje często zdążają do przydrożnych krzyży, przy których odprawiano nabożeństwa błagalne, dni te otrzymały u nas nazwę Dni Krzyżowych.
Procesja w dniu św. Marka nazywa się Litanią Większą (litaniae  maiores) i jest ona starsza od święta św. Marka Ewangelisty, swoimi korzeniami tkwi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Dni błagalne przed Wniebowstąpieniem Pańskim nazwano Litaniami mniejszymi (litaniae minores). Pojawiły się one w V wieku we Francji, gdzie wskutek klęsk, które nawiedziły diecezję wienneńską, jej biskup św. Mamert zarządził uroczyste procesje błagalne przez trzy dni poprzedzające Wniebowstąpienie Pańskie. W VI wieku zwyczaj ten przyjął się w całej Francji.
W roku 816 papież Leon III wprowadził te procesje w Rzymie  wkrótce przyjęły się one w całym Kościele.
Początkowo obchody te miały charakter zdecydowanie pokutny (diakon przewodniczący im zakładał nawet szaty koloru czarnego). Nie było to jednak zgodne z duchem przeżywanego okresu  liturgicznego – trwał przecież nadal radosny okres wielkanocny. Według nowego kalendarza liturgicznego Kościół w Dni Krzyżowe zanosi błagania do Boga o obfite plony ziemi i pracy ludzkiej oraz o zaspokojenie potrzeb człowieka, a nadto dziękuje Mu za otrzymane z jego rąk dobrodziejstwa.

Źródło: http://dominikanki.edu.pl/art_images/art_1160/img27064.pdfhttp://www.pcmleeds.webd.pl/parafialeeds.old/archiwum/artykuly_modlitwa_o_urodzaje.html

https://e-kolorowanka.pl/gallery/kapliczka1
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice