Parafianie dziękują Duszpasterzom za dar odwiedzenia kolędowego

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 3 stycznia 201514:16

Pamiątka 1 kolędy 2015„Zwyczaj odwiedzania przez kapłanów domów wiernych ma swoją długą historię. Pisał o tym już w III wieku św. Atanazy. Spopularyzowano je w głębokim średniowieczu, a zdaniem wielu historyków Kościoła, to właśnie wizyty duszpasterskie dały podwaliny pod organizację parafii na terenach Polski. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się także w zapisie Ewangelii. U św. Łukasza czytamy, że Chrystus poleca swoim uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (por. 10, 1-12).”

Duszpasterze nawiedzający rodziny powierzone Ich pieczy mają okazję dobrze je poznać uczestnicząc w ich troskach, niepokojach i smutkach, umacniając je w Panu, jak również –  jeśli w czymś nie domagają – roztropnie korygując.
Do dziś uważa się, że osoby przyjmujące księdza po kolędzie dają publiczne świadectwo swego przywiązania do Kościoła.
Pozostawiona  modlitwa na pamiątkę odwiedzin będzie nam pokrzepieniem przez cały rok:

Pamiątka 2 kolędy 2015Miłosierny Boże,aby najpełniej wyrazić swoją miłość do ludzi,ustanowiłeś sakrament małżeństwa, który daje początek każdej chrześcijańskiej rodzinie.

 W Twojej ojcowskiej dobroci ustanowiłeś rodzinę – Kościołem Domowym,aby każdy człowiek mógł Ciebie poznać i przyjąć do siebie.

 Błogosław naszym rodzinom, które gromadzą się w Twoje imię i spraw, aby ich członkowie strzegli, objawiali i przekazywali innym Twoją miłość.
Amen.

[na podstawie: Familiaris consortio, 491]

Na pamiątkę odwiedzin kolędowych od Duszpasterzy 

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice