Działalność

Inicjatywy sołeckie, wsparcie finansowe imprez

Ważną inicjatywą Rady Sołeckiej było wznowienie funkcjonowania Oficjalnej Sołeckiej Strony Internetowej. Dzięki niej mogliśmy Państwu przybliżyć zakres  dotychczasowej Sołeckiej działalności oraz przedstawić zamierzenia na przyszłość. Pierwsze artykuły ukazały się na stronie pod koniec stycznia 2014 roku.  >> więcej

Rada Sołecka jest inicjatorem i organizatorem:
– imprez stałych odbywanych corocznie, do których zalicza się:  Święty Mikołaj dla dzieci,       Spotkania Seniorów, Majówka w Grocie, Dożynki Sołeckie, Festyny Rodzinne,
– imprez  okazjonalnych, do których  zostały zaliczone:  Obchody 700-lecia Rachowic, Obchody 350-lecia Kościoła p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach.

Uroczystości te są niezwykle popularne i przyjmowane z radością przez mieszkańców naszej wsi i przybyłych gości. Sołectwo w dużej mierze bierze na siebie sprawy organizacyjne i pokrywanie kosztów poczęstunku, natomiast oprawa artystyczna to efekt zaangażowania Pań i Panów ze Stowarzyszenia „Nasze Rachowice”, Orkiestry z Rachowic a także Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzeba tu podkreślić, że ogromnym wsparciem dla zorganizowania poczęstunku jest zaangażowanie gastronomicznego zaplecza naszej wsi jak: Sklepy Spożywcze, Leśna Knajpka, Karczma Familijna

I również należy zauważyć, że nie byłaby to aż tak bogata paleta sołeckich inicjatyw, gdyby nie pomoc finansowa  wyjątkowo szczodrych naszych darczyńców. Wspierają nas finansowo zarówno firmy Rachowickie, ale i również z terenu naszego Powiatu. Właściciele tych firm okazali się ludźmi dobrej woli, na których można polegać – szczególnie wrażliwymi na nasze potrzeby.

Podziekowania od Sołectwa Rachowice
Sołtys i Rada Sołecka w Rachowicach mają zaszczyt podziękować za zaangażowanie i wspieranie naszych działań, bo to dzięki tym osobom mogliśmy realizować pożyteczne inicjatywy i prężnie rozwijać naszą działalność na rzecz wsi i jej mieszkańców.
Na wyróżnienie zasługują wymienieni p.t. Panowie:
Jan Kowal,
Mirosław Kulik,
Tadeusz Mamok,
Dariusz Urban.
Przez wszystkie lata, niezmiernie hojnym sponsorem była rachowicka firma URBAN-METALwiernie wspierająca Radę Sołecką.
Na wdzięczność zasługują również inni sponsorzy jak
: A&D Rachowice, „Raja”, S.B. Langer, Firma FOIT TRUCK z Sierakowic, ks. Proboszcz Jerzy Pudełko z Rachowic, Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Rachowicach, a także Rady Sołeckie z Goszyc i Sierakowic.

Spotkania Seniorów

Kilkuletnią rachowicką tradycją są Spotkania Seniorów. Co roku w okresie świąteczno – karnawałowym przy kawie i ciastku spotykają się seniorzy z Rachowic. Spotkania te mają zawsze swoją artystyczną oprawę. Uświetnia je m.in. Orkiestra z Rachowic, Chór Schola, występy wokalne.

Św. Mikołaj

Nie zapomina o rachowickich dzieciach, ale odwiedza je przynosząc drobne upominki. Przez wszystkie lata, kiedy był organizowany Święty Mikołaj niezmiennie hojnymi sponsorami były wyżej wymienione firmy, osoby prywatne i organizacje. Wszystkie uroczystości Mikołajowe zawdzięczają niepowtarzalny klimat i oprawę artystyczną niezwykle zaangażowanym osobom. Są to przeważnie, niezmiennie: Weronika Morcinek,  Ilona Nowrot, Magdalena Nowrot, Maria Franik, Edyta Mazur, Grzegorz Masarczyk i Andrzej Mastalerz a jeszcze dawniej ś.p.  Wanda Sachnik.
Zapiski z niektórych spotkań ze Świętym Mikołajem od 1998 roku

Spory o plac zabaw

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice