Sprawozdania

mini_soltys1aPoniżej mogą Państwo zapoznać się z treścią rocznych sprawozdań z działalności Rady Sołeckiej oraz Sołtysa.

Rok 2013:
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej 

Sprawozdania z ubiegłych lat

Rok 2012:
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2012

Rok 2011:
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011

Lata 2007-2010:
Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z poszczególnych lat
 

Lata 1991-2006:
Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z poszczególnych lat 

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice