Radni

Tablo Sołectwa-be zp.Szmndry i Wycisloka

Radni Sołectwa  

 Sołtys:

Grzegorz Masarczyk

 Skład Rady Sołeckiej

Mirosław Kułakowski

Ernest Mazur

Piotr Przybyła

Marian Ring

Grzegorz Szmandra

Janusz Wyciślok

Rada Miejska Sośnicowice

Radny:  Józef Glagla Pan Glagla

 

 

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice