Protokoły z Zebrań Wiejskich

Zebranie WiejskieZebrania sołeckie, fundusze sołeckie – ich istota i cel 
Od wprowadzenia w życie przepisów ustawy o funduszu sołeckim mieszkańcy Rachowic mogli zauważyć, że zyskali poczucie wpływu na to, co się dzieje w ich sołectwie i nawet w gminie. Wynikiem uruchomienia funduszu dało się zauważyć aktywizację mieszkańców wokół lokalnych spraw ich dotyczących: integrację, utożsamianie się z gminą,

budowanie międzyludzkich więzi. Mają poczucie, że ich potrzeby socjalne, zdrowotne, kulturalne albo społeczne mogą być zaspakajane i satysfakcję, że byli w stanie sami się do tego przyczynić.
Co istotne społeczność lokalna uczy się współodpowiedzialności za podejmowane decyzje jej dotyczące. W praktyce, bowiem zebranie wiejskie musi przeanalizować czy to, na co mieszkańcy chcieliby wydać pieniądze mieści się w zadaniach własnych gminy, czy będzie to racjonalny wybór i jakie są ceny materiałów czy sprzętu na rynku lokalnym, które będą potem wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć wskazanych przez zebranie i czy wydatki zmieszczą się w przypadającej sołectwu kwocie.

 

Protokół z Zebrania  Wiejskiego z dnia 07.03.2023

ARCHIWUM

Protokół z Zebrania  Wiejskiego z dnia 07-10-2019

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 14-01-2019

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 21-02-2017

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 10-10-2016

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 16-09-2016

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dn. 03.03.2016 w tym Sprawozdanie z Pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 r.

Protokół z zebrania wiejskiego  z dnia 03.11.2015
Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 28-01-2015

2014 r – Protokół z Zebrania Wiejskiego
2013 r – Protokoły z Zebrań Wiejskich
2012 r – Protokół z Zebrania Wiejskiego
2011 r –  Protokoły z Zebrań Wiejskich

2010 r – Protokół z Zebrania Wiejskiego
2009 r – Protokoły z  Zebrań Wiejskich
2008 r – Protokół z Zebrania Wiejskiego 

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice