Światowy dzień Ubogich

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 12 listopada 202212:18

Ubóstwo, które ubogaca! To właśnie o tym paradoksie pisze Papież Franciszek w Orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich! Mimo że osoby ubogie zmagają się często z problemami finansowymi i trudną sytuacją materialną, to jednak ich ubóstwo potrafi ubogać. Potrafi także napełniać nas zupełnie nowym spojrzeniem. Czym jest ubóstwo, które ubogaca?
Ubóstwo to pojęcie, które możemy interpretować na różne sposoby. Ma również różnorakie przyczyny. Jednakże najważniejsze w każdym rodzaju ubóstwa jest spojrzenie na pomoc człowiekowi, który zmaga się z tą sytuacją. Jak zwalczać ubóstwo i pomagać zmagającym się z tą sytuacją w rozpoczęciu nowego życia? To właśnie to zagadnienie staje się zawsze jednym z najważniejszych tematów przygotowań oraz obchodów Światowego Dnia Ubogich. Jest to bowiem inicjatywa, którą powołał papież Franciszek w Roku Miłosierdzia.
Z problemem ubóstwa zmagają się wszystkie, nawet najbogatsze, państwa świata. Zadaniem każdego z nas jest znaleźć rozwiązanie, aby ubodzy stali się częścią naszej społeczności, a nie tylko jej peryferiami. Mimo że z ubóstwem wiąże się ograniczenie szans na wybór życiowej drogi, to jednak jednocześnie pojawia się pewien paradoks ubóstwa, o którym pisze papież Franciszek w Orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich. Ich możliwości skutecznego udziału i wpływu na społeczeństwo bywają ograniczone. Zatem na czym polega ich ubogacanie? Nasza możliwość pomocy ubogim i bezpośredniego zaangażowania w działalność na ich rzecz może sprawić, że nasze życie staje się bogatsze, pełniejsze, wprowadzamy w nie nowe życie i nowe pokłady energii, a także chęć do działania.
Osoby ubogie są często skazane na życie w trudnych warunkach, jednakże warto pamiętać, że to “skazanie” nie jest trwałe i jak najszybciej powinno być powstrzymane.

Źródło: https://www.facebook.com/sdumalopolska/
http://sdu.malopolska.pl/ubostwo-ktore-ubogaca-oredzie-na-vi-swiatowy-dzien-ubogich/
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice