Święty Grzegorz Wielki

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 31 sierpnia 201921:43

Papież Grzegorz I utrwalił swe imię w historii muzyki i liturgiki, porządkując i systematyzując śpiew liturgiczny, znany później jako chorał gregoriański (od imienia Gregorius). Według tradycji, podczas swego pontyfikatu Grzegorz zebrał i usystematyzował istniejące już w obiegu liturgicznym melodie chorałowe. Wszystkie melodie zebrane przez Grzegorza Wielkiego zyskały nazwę Antiphonarius (Antyfonarz). Oryginał antyfonarza zaginął już w średniowieczu – w X wieku. Zachowały się jego ręczne odpisy; najstarsza kopia pochodzi z klasztoru benedyktyńskiego w St. Gallen.
Poglądy Grzegorza na kwestie moralne były niezwykle rygorystyczne. Od księży wymagał przestrzegania ścisłego celibatu. Niezadowolonych z nowego ładu pozbawiał urzędów. Szczególnie ostro wypowiadał się przeciw klasztorom, do których kobiety miały bezpośredni dostęp i mogły przyprowadzać dzieci na spotkania z „ojcami chrzestnymi”.
Św. Grzegorz Wielki pozostawił po sobie także zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. pod rząd za duszę osoby zmarłej, który rozprzestrzenił się w całym Kościele i zyskał ważne miejsce w sferze praktyk religijnych odnoszących się do modlitw za zmarłych. Zostały one nazwane mszami gregoriańskimi. Grzegorz w swojej nauce stwierdził, że Msza św. pomaga duszy oczyścić się po śmierci.
Na poparcie swojej nauki Grzegorz wskazywał przykład pochodzący z klasztoru na wzgórzu Celio, którym kiedyś kierował. Umarł jeden ze współbraci o imieniu Justus i znaleziono w jego celi złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonną. Aby pomóc duszy Justusa Grzegorz postanowił odprawić za niego przez kolejne trzydzieści dni trzydzieści Mszy św. Po trzydziestu dniach Justus ukazał się w nocy jednemu ze współbraci o imieniu Kopiozjusz, który nic nie wiedział o praktyce Grzegorza. Justus powiedział mu, że jego dusza została uwolniona od wszelkich kar. Po ujawnieniu widzenia współbracia doszli do wniosku, że miało ono miejsce dokładne po trzydziestu dniach od śmierci. Zostało to uznane
za znak, że Msze św. gregoriańskie odniosły zamierzony skutek.

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/kosciol/sw-grzegorz-wielki-wybitny-papiez-i-doktor-kosciola
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice