Święty Hieronim

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 23 września 202317:18

Święty Hieronim przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte.
Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty  przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Miał wypowiedzieć zdanie: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Pismo Święte jest księgą niezwykłą, księgą, która potrafi zmienić człowieka, potrafi zmienić świat. Jest ono świadectwem niezwykłego i pięknego dialogu Boga z człowiekiem, świadectwem człowieczej grzeszności i Bożego miłosierdzia, ludzkiej niewystarczalności i Bożego wybrania. To tu Bóg wyprowadza nas z niewoli śmierci i grzechu, walczy w naszej obronie, daje mam życie i nadzieję na lepsze jutro. W sposób przedziwny zapewnia nas o swojej bezgranicznej miłości.
W Piśmie Świętym czytamy: ” Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ” ( 2 Tym. 3:16-17 ) W tym wersecie możemy zauważyć, że każde słowo zapisane w Biblii ma wszelkie znaczenie dla życia człowieka. Pismo Święte-Biblia, jest odpowiedzią na każdy problem człowieka. Biblia nie tylko zawiera odpowiedź, ale jest odpowiedzią, ponieważ jest to księga natchniona mocą Bożą. W biblii Bóg wskazuje nam nasze błędy ponieważ On wie jak powinniśmy żyć. Wskazuje w jaki sposób możemy zmienić swoje życie, aby podobać się Bogu.

Źródło: https://redro.pl/obraz-biblia-z-krzyzem-na-stole-i-modlacym-sie-mlodziencem,133177743
http://zwiastowanie.info/slowo-boze
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice