Święty Józef

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 12 marca 202217:24

Bractwo świętego Józefa jest wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie żyją oraz pracują. Stawia ono sobie za cel przede wszystkim uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa i modlitwę przez jego wstawiennictwo. Równie ważne są cele formacyjne Bractwa: formowanie członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych, inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii oraz formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie.

Wyznaczone cele modlitewne i formacyjne mogą być realizowane przy wypełnieniu stosownych obowiązków, które wyznacza się członkom Bractwa św. Józefa, a mianowicie:

– otaczanie czcią św. Józefa poprzez: częste wzywanie jego wstawiennictwa, uroczyste celebrowanie oraz aktywne uczestnictwo w liturgii Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) oraz wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika (1 maja);

– udział w nieustającej nowennie do św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub jednej tajemnicy Różańca św., w rozważaniu której obecny jest św. Józef, oraz innej dowolnej modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci dla konających;

– podjęcie w wyznaczonym każdemu ze członków dniu roku kalendarzowego modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz za chorych i konających o łaskę szczęśliwej śmierci;

– troska o wizerunki św. Józefa w parafii (kościół, kaplica, przydrożna kapliczka, dom); – podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, starań o wierne zachowywanie w prywatnym życiu wskazań Ewangelii, gorliwe życie sakramentalne oraz codzienne ćwiczenia się w pokorze, pobożności i miłości bliźniego;

– udział we Mszach św. wotywnych o św. Józefie odprawianych w poszczególnych okresach roku liturgicznego (jeśli zezwalają na to przepisy liturgiczne) oraz w następujących po niej spotkaniach formacyjnych w swoim kościele parafialnym lub w innym kościele wyznaczonym przez biskupa opolskiego;

– świadczenia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej (w miarę możliwości) innym członkom Bractwa i inne.

Źródło: https://www.karmel.pl/duszpasterstwa/bractwo-sw-jozefa/

https://www.bractwoswietegojozefa.pl/o-bractwie/110-wprowadzenie.html

 

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice