Święty Marek Ewangelista

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 24 kwietnia 201618:12

Święty Marek EwangelistaNajwiększą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza.

Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki. Tłumaczy również zwyczaje żydowskie. Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa jako pośrednich świadków męki Pańskiej.

Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.

Dni Krzyżowe

Obchody Dni Krzyżowych zapoczątkował około roku 470 bp. Mamert w diecezji Vienne. Kiedy diecezja została dotknięta klęskami żywiołowymi, trzęsieniem ziemi i wojną, biskup dla ubłagania łaski Bożej zarządził procesje błagalne w poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem. W roku 511, po synodzie w Orleanie zwyczaj ten rozpowszechnił się w całej Francji. Nabożeństwa tych trzech błagalnych dni nazywano litaniae minores (litanie mniejsze), w odróżnieniu od procesji o podobnym charakterze odprawianej 25 kwietnia, w święto Marka Ewangelisty, zwanej litaniae maior (litanie większe). Ta ostatnia tradycja wywodzi się z Rzymu. Początki jej sięgają VI wieku. Niektórzy wywodzą ten zwyczaj z pogańskiej procesji ku czci bogini Robigo, która miała ochraniać nowe zasiewy od klęsk żywiołowych, szkodników i chorób. Chrześcijaństwo nadało temu pogańskiemu zwyczajowi nową treść, kierując modlitwy błagalne ku prawdziwemu Bogu, przyzywając wstawiennictwa św. Marka i innych świętych. W roku 816 papież Leon III wprowadził te procesje w Rzymie i wkrótce przyjęły się one w całym Kościele

 

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice