Święty Stanisław Kostka

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 września 202317:02

Święty Stanisław Kostka
Święty Stanisław Kostka jest jednym z patronów Polski, a ponadto jest patronem ministrantów, polskich dzieci i młodzieży. Kim jest zatem ministrant?
Bardzo często można usłyszeć określenie LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA. Jak zetem ma się ministrant do Liturgicznej Służby Ołtarza? Liturgiczna Służba Ołtarza to określenie wszystkich osób, które służą podczas mszy świętej i w trakcie innych nabożeństw religijnych. Ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Aktywne uczestnictwo w liturgicznej służbie ołtarza jest zadaniem wymagającym, dlatego dzieli się je pomiędzy różne osoby. Kiedy myślimy o służbie liturgicznej, to w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl ministranci. Są oni pomocnikami podczas mszy, ale również podczas innych uroczystości. Czuwają oni nad darami, przygotowaniem ołtarza, trzymają patenę, dzwonią dzwonkami, gongiem, usługują księdzu. Niezwykle ważne jest to, że ministrant czynnie się angażuje w liturgię poprzez swoją służbę. Jest on tym, który niesie znaki, a więc najważniejsze insygnia podczas mszy świętej. Co ważne, poprzez swoją służbę zachęca, by aktywnie uczestniczyć w nabożeństwie. Ważne miejsce w służbie liturgicznej zajmują również lektorzy, którzy są starsi stażem oraz ceremoniarze – pełniący funkcję opiekuna służby liturgii. Liturgiczna służba ołtarza, ma kliku swoich patronów. Jednym z nich jest wspominany w tym tygodniu (18 września) św. Stanisław Kostka. Pozostałymi patronami są: święty Tarsycjusz, święty Dominik Savio, święty Alojzy Gonzaga, święty Jan Berchmans. Zachęcamy do podjęcia służby przy ołtarzu, aby w ten sposób chwalić Boga. To właśnie ministranci (oprócz kapłana) są najbliżej cudu, który dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej.

Źródło: https://www.malygosc.pl/doc/1096892.Ministrant-czuje-przebieraniec-nie-czuje 
 https://mkmaryla.pl/blog/liturgiczna-sluzba-oltarza-czym-jest

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice