Tydzień Misyjny – ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 24 października 201418:18

ADOPCJA NA ODLEGŁODo Tydzien MisyjnyŚĆ

   Od ubiegłej niedzieli zwanej Niedzielą Misyjną nastąpił w Polsce Tydzień Misyjny, którego hasłem są słowa „Miłosierdzie Boże dla całego świata”.

W wielu krajach Trzeciego Świata zdobywanie wiedzy jest przywilejem najbogatszych. Nie ma tam obowiązku uczęszczania do szkoły, a dzieci pozostawione są same sobie. Salezjański Ośrodek Misyjny proponuje program pomocy w kształceniu ubogich i skrzywdzonych młodych ludzi z krajów misyjnych. Grupowa „Adopcja na odległość” skierowana jest do ludzi dobrej woli, którzy chcieliby pokryć koszty nauki dzieci i młodzieży. Główny cel programu to edukacja. Dostrzegając stale rosnące potrzeby pomocy w kształceniu najbiedniejszych dzieci i młodzieży świata, proponujemy włączenie się w adopcję grupową. Adopcja grupowa jest odpowiedzią na apel misjonarzy. Wielokrotnie prosili nas o taką formę współpracy z nimi. Umożliwia ona zdecydowanie efektywniejsze wsparcie poprzez objęcie opieką większej liczby dzieci. Aby przystąpić do programu grupowej „Adopcji na odległość” należy pobrać DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA ze strony internetowej: www.misje.salezjanie.pl i stosować się do instrukcji tam zawartej.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice