Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 14 stycznia 202422:07

Pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27) będziemy przeżywać w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo doświadczyło wielu podziałów. Trzy główne odłamy to: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Co je łączy, a czym się różnią?
Chrześcijanie. Co ich łączy?

wiara w istnienie jednego Boga (monoteizm) w Trzech Osobach, czyli w Trójcy Świętej (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty);

wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa jako odkupiciela ludzkości, obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który zapowiada zbawienie i życie wieczne;

uznanie Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu) za źródło Objawienia;

nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary, czyli credo;

podstawowy nakaz etyczny zawarty w Dekalogu;

uznanie dwóch sakramentów: chrztu i Eucharystii (Wieczerzy Pańskiej).

Wielkanoc jako najważniejsze święto chrześcijańskie.

Źródło: https://kuria.pl/wspolnoty/Tydzien-Modlitw-o-Jednosc-Chrzescijan-2023_4796
18-25 stycznia 2024: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
https://dorzeczy.pl/religia/337051/odlamy-chrzescijanstwa-porownaj-odlamy-chrzescijanstwa.html
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice