Uroczystość Najswiętszej Trójcy. Jeden Bóg – Trzy Osoby

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 26 maja 201813:35

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus.
Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).
Trójca Święta jest więc określeniem Boga, który istnieje w Trzech Osobach.
Mają one tę samą naturę, jednak różnią się pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Boga Ojca, natomiast Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Wszystkie trzy Osoby stanowią jednego Boga i są Bogiem, natomiast nie można powiedzieć, że Duch Święty jest Synem, że Syn jest Ojcem czy że Ojciec jest Duchem Świętym.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice