Uroczystość Niepokalanego Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 6 grudnia 201519:45

Niepokalanie Poczęta

We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  W tę uroczystość rozpocznie się w całym Kościele nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice