Uroczystość Trójcy Świętej

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 30 maja 201517:25

Trójca swiętaW najbliższą niedzielę 31.05.2015,  jak co roku w naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową ku Czci Trójcy Przenajświętszej W Rachowicach o godz. 11. ojciec Franciszkanin Atanazy odprawi Sumę Odpustową z podziękowaniem za wszelkie łaski w intencji całej Parafii.

 Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania, natomiast tym co je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i Syna.

Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy mówi o swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych Osobach Boskich. W trakcie chrztu Jezusa ma miejsce objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu, natomiast Duch Święty pojawia się w postaci gołębicy.

Istnienie Trójcy Świętej było od początku trudne do pojęcia przez ludzki umysł. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa toczyły się spory teologiczne na temat pochodzenia Chrystusa oraz miały miejsce ataki heretyków (arian), którzy negowali bóstwo zarówno Chrystusa, jak i Ducha Świętego. W wyniku takiej sytuacji Kościół starał się jeszcze mocniej podkreślać prawdę wiary o Trójcy Świętej poprzez wprowadzenie specjalnych modlitw liturgicznych.
Aby zrozumieć na czym polega dzieło odpustowe , które jest darem Bożego miłosierdzia dla świata czytaj: Czym jest odpust.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice