Via Lucis – Droga Światła

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 kwietnia 201814:52

Via Lucis – Droga Światła
Nabożeństwo to jest niejako po paschalną odpowiedzią na Drogę Krzyżową, co podkreśla symbolika 14 stacji, zachowana w strukturze Drogi Światła. Droga Światła to rozważanie w okresie wielkanocnym najważniejszych wydarzeń z życia
zmartwychwstałego Jezusa i Apostołów, mające miejsce po Jego zwycięstwie nad śmiercią. Widzimy w nich dochodzenie bliskich Jezusowi ludzi do prawdy o Nowym Życiu Jezusa oraz drodze, jaką przez to otwarł On dla nas. Rozważamy też budzącą się przez to wiarę w Niego oraz nadzieję w zmartwychwstanie nas samych.
Wszystkie wydarzenia wspominane w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie. Wydarzenia te zawarte są między Zmartwychwstaniem a Zesłaniem Ducha Świętego, będącego dopełnieniem misterium paschalnego Chrystusa (czyli dzieła odkupienia).
Zazwyczaj nabożeństwo to składa się z 14 następujących stacji:
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom
7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego
Uczestnicy przechodzą od stacji do stacji, podobnie jak podczas drogi krzyżowej. Mogą oni nieść zapalone świece, toteż warto, aby nabożeństwo to odbywało się wieczorem lub po zapadnięciu zmroku. W procesji do poszczególnych stacji mogą iść ministranci z paschałem, figurą zmartwychwstałego.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice