Wielki Post

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 29 lutego 202016:07

1. Ile dni liczy Wielki Post?
Jak łatwo policzyć, w tym roku od 26 lutego do 11 kwietnia minie… 46 dni. I każdego roku liczba dni
Wielkiego Postu wynosi właśnie 46. Jak to pogodzić z tradycją 40-dniowego postu wyznawaną przez Kościół?
Trzeba pamiętać, że niedziele wyłączone są z okresu postu (jako szczególnych dni upamiętniających
zmartwychwstanie Jezusa). W ten sposób od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty wychodzi równo 40 dni.
2. Jezus nie pościł 40 dni przed śmiercią
Kolejnym mitem, który często bywa powielany wśród chrześcijan, jest stwierdzenie, że bezpośrednio przed
swoją śmiercią Jezus spędził 40 dni na pustyni, gdzie modlił się i pościł. To nie prawda, bowiem Ewangelie
jasno wskazują, że post Jezusa miał miejsce bezpośrednio po jego chrzcie w Jordanie i poprzedzał rozpoczęcie
przez niego publicznej działalności (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-22).
3. Popiół z palm
W Środę Popielcową szczególnym wyrazem pokazania swojej chęci do nawrócenia jest posypywanie głów
popiołem. Obrzęd ten odprawiany jest podczas każdej mszy świętej. Skąd bierze się popiół? Pochodzi on z
palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Ma to przypominać, że radosne i piękne
przyjmowanie Chrystusa u ludzi, czas szybko zamienia w popiół. Podczas obrzędu księża mówią:
„nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lub „prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Tradycja ta przypomina
o śmierci, ale również o nadziei na nowe życie w związku ze zmartwychwstaniem Jezusa.
4. Data Wielkanocy
Większość wierzących wie, że Wielkanoc to tzw. święto ruchome, od którego zależy również termin wielu
innych uroczystości, jak na przykład data Środy Popielcowej. Święta Wielkiej Nocy wypadają zawsze w
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Niewielu ludzi uświadamia sobie, skąd taki skomplikowany
sposób obliczania czasu. Chodzi o tradycję żydowską związaną z przekazami Ewangelii. W czasach Jezusa
do wyznaczania dat uroczystości religijnych używano solarno-lunarnego kalendarza hebrajskiego. Święto
Paschy, podczas którego zamordowany został Jezus, przypadało na 14. dzień miesiąca nisan. Aby
skonkretyzować tę datę, Kościół wprowadził święto ruchome, czym dostosował kalendarz lunarny do
kalendarza juliańskiego. Dzięki tym zmianom, zatwierdzonym jeszcze w 325 roku, data Wielkanocy jest
„ruchoma”. Najwcześniej święta mogą wypaść 22 marca, najpóźniej 25 kwietnia.
5. Post, modlitwa, jałmużna
W okresie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych, aby pościli, modlili się i rozdawali jałmużnę. Są to trzy
tradycyjne praktyki pokutne. Często jednak zdarza się, że traktowane są one zupełnie oddzielnie, tymczasem
stoi za nimi głęboka, duchowa myśl. W sytuacji, gdy pościmy, czyli odmawiamy sobie jedzenia, pozostają
nam czas i pieniądze. Czas ten możemy przeznaczyć potem na modlitwę, zaś pieniądze – na jałmużnę. Taki
jest najgłębszy sens nawrócenia, które ma zbliżać zarówno do Boga, jak i do drugiego człowieka.
6. Odpusty w Wielkim Poście
Tradycyjnie w Polsce w okresie Wielkiego Postu odprawia się Gorzkie Żale oraz Drogi Krzyżowe. Niewielu
jednak pamięta, że za udział w tych nabożeństwach Kościół przewiduje odpusty pod zwykłymi warunkami.
Gdy odprawiamy Drogę Krzyżową prywatnie, należy samemu iść od stacji do stacji, gdy we wspólnocie,
wystarczy, że robi to prowadzący modlitwę. Odpust zupełny przysługuje też we wszystkie piątki Wielkiego
Postu za odmówienie po komunii modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed krzyżem.
7. Dawne tradycje dużo surowsze
Dla wielu współczesny post może się wydawać nie do zniesienia. Jednak w dawnej Polsce post był znacznie
bardziej surowy. Nie jedzono potraw mięsnych w poniedziałki, środy i piątki, a w niektórych rejonach w środy
i piątki nie spożywano też żadnych potraw na ciepło. Zwyczajowo szorowano naczynia kuchenne popiołem
po to, aby nie zjeść ani grama tłuszczu. Niekiedy gospodynie troszczyły się, by domownicy odczuwali
nieustannie głód.
Źródło:https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/sroda-popielcowa-popielec-siedem-zaskakujacych-faktow/jhvm8rv

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice