Wszystkich Świętych – Nienarodzeni Święci

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 31 października 202015:55

Święci są bliżej niż myślimy. Nienarodzone dzieci idą wprost do nieba i są naszymi orędownikami. Odwiedzając cmentarz w Uroczystość Wszystkich Świętych, pełni zadumy pochylamy się w modlitwie nad mogiłami dzieci nienarodzonych. Na myśl przychodzą nam słowa Pana Jezusa skierowane do siostry Faustyny: „Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze martwych dzieci i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce, Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski

Pismo Święte nie mówi wprost o losie dzieci umierających bez chrztu. Mówi wyraźnie o konieczności chrztu do zbawienia. Jednak konieczność sakramentu nie jest absolutna.

To, co zostało nam objawione o miłosierdziu Bożym, o zbawieniu w Chrystusie i o roli Kościoła, daje podstawy do nadziei na zbawienie dzieci umierających bez chrztu.

„Boża łaska dociera do wszystkich ludzi i Jego Opatrzność obejmuje wszystkich” – stwierdzają autorzy w dokumencie: „Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu” z dn19.01. 2007 roku.

„Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Boża moc nie jest ograniczona do sakramentów (…). Bóg zatem może dać łaskę chrztu bez udzielania samego sakramentu i ten fakt powinien być szczególnie wzięty pod uwagę, kiedy udzielenie sakramentu byłoby niemożliwe.

Źródło: 

https://m.fronda.pl/a/plakat-z-wizerunkiem-nienarodzonego-jezusa-zniecheci-do-aborcji,6924.html 

http://www.zszwysmaz.podlasie.pl/index.php?o=aktualnosci&d=1355

https://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/dzieci-nienarodzone/
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice