Wychowanie chrzescijańskie

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 2 września 201817:31

„Rodzice, uczestniczący w Boskim ojcostwie, są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i za głoszenie im wiary. Mają oni obowiązek kochaći szanować swoje dzieci jako osoby ludzkie i jako dzieci Boże oraz, w miarę możliwości, zaradzić ich potrzebom materialnym i duchowym poprzez wybór stosownej szkoły, a także pomóc roztropnymi radami w wyborze zawodu i stanu życia. W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wychowania swych dzieci w wierze chrześcijańskiej” (Kom KKK460). Rodzice przede wszystkim są odpowiedzialni przed Bogiem za uświęcenie swoich dzieci.
Wychowanie dziecka w wierze oznacza:
1. przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności
głoszonych przez Kościół,
2. nauczenie dziecka modlitwy,
3. włączenie go do w życie wspólnoty Kościoła poprzez udział we Mszy
św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach,
4. posyłanie dziecka na lekcję religii,
5. doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia
sakramentu bierzmowania,
6. wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice