Via Lucis – Droga Światła

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 Kwiecień 201814:52 Brak odpowiedzi

Via Lucis – Droga Światła
Nabożeństwo to jest niejako po paschalną odpowiedzią na Drogę Krzyżową, co podkreśla symbolika 14 stacji, zachowana w strukturze Drogi Światła. Droga Światła to rozważanie w okresie wielkanocnym najważniejszych wydarzeń z życia
zmartwychwstałego Jezusa i Apostołów, mające miejsce po Jego zwycięstwie nad śmiercią. Widzimy w nich dochodzenie bliskich Jezusowi ludzi do prawdy o Nowym Życiu Jezusa oraz drodze, jaką przez to otwarł On dla nas. Rozważamy też budzącą się przez to wiarę w Niego oraz nadzieję w zmartwychwstanie nas samych.
Wszystkie wydarzenia wspominane w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie. Wydarzenia te zawarte są między Zmartwychwstaniem a Zesłaniem Ducha Świętego, będącego dopełnieniem misterium paschalnego Chrystusa (czyli dzieła odkupienia).
Zazwyczaj nabożeństwo to składa się z 14 następujących stacji:
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom
7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego
Uczestnicy przechodzą od stacji do stacji, podobnie jak podczas drogi krzyżowej. Mogą oni nieść zapalone świece, toteż warto, aby nabożeństwo to odbywało się wieczorem lub po zapadnięciu zmroku. W procesji do poszczególnych stacji mogą iść ministranci z paschałem, figurą zmartwychwstałego.

Wielkanoc 2018 – Życzenia Świąteczne

Grzegorz Masarczyksobota, 31 Marzec 201813:59 Brak odpowiedzi

Plenerowa Droga Krzyżowa w Rachowicach

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 15 Marzec 201822:32 Brak odpowiedzi

We wtorek 13 marca odbyła się plenerowa droga krzyżowa w Rachowicach. Dopisała pogoda – było ciepło i słonecznie. W drodze krzyżowej uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Rachowic ale również Sierakowic i Goszyc. Bardzo licznie dopisała młodzież i dzieci. Modlitewne spotkanie pod przewodnictwem księdza Proboszcza oraz księdza Sebastiana rozpoczęło się przy grocie Matki Boskiej. Teksty rozważań poszczególnych stacji drogi krzyżowej zostały przygotowane i czytane przez strażacką młodzież. Księża przewodniczyli modlitwom przy stacjach na zmianę. Krzyż był niesiony przez grupy mężczyzn, kobiet, młodzież, dzieci, małżonków i duchownych.
Przebycie wcale nie łatwgo szlaku drogi krzyżowej można potraktować jako wyzwanie, jako możliwość fizycznego poczucia drogi krzyżowej w inny sposób niż zazwyczaj. Przeżycie duchowe takiej drogi krzyżowej stało się możliwe dzięki wewnętrznemu zaangażowaniu jej uczestników.
Na zakończenie kapłani poświęcili krzyże, z którymi na to wydarzenie przybyli parafianie (były to małe krzyże przyniesione z domu lub pamiątkowe krzyże przygotowane specjalnie na tą okazję przez p. Józefa Glagla).
Serdeczne podziękowania dla wszystkich parafian z Rachowic, Sierakowic i Goszyc, którzy poświęcili swój cenny czas i przybyli na to wyjątkowe wielkopostne wydarzenie. Specjalne podziękowania należą się osobom, które przygotowywały to wydarzenie, a nie chcą się ujawnić :) oraz wszystkim osobom z obsługi: kapłanom, dziewczynom prowadzącym śpiew, osobom czytającym rozważania, strażakom za przygotowanie trasy, rozłożenie krzyży i obsługę nagłośnienia oraz wszystkim tym, którzy w inny sposób przyczynili się do organizacji pierwszej Plenerowej Drogi Krzyżowej w Rachowicach„.

Parafialna plenerowa Droga Krzyżowa w Rachowicach – zdjęcia

Plenerowa Droga Krzyżowa drogami gruntowymi Rachowic

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 2 Marzec 201812:26 Brak odpowiedzi

Już od dłuższego czasu młodzież skupiona wokół OSP chciała zrealizować pomysł zorganizowania Plenerowej Drogi Krzyżowej poprowadzonej gruntowymi drogami naszej miejscowości. W tym roku dojdzie to do skutku.
Szczegóły dotyczące przebiegu trasy Drogi Krzyżowej zawarte są w załączonym planie i na plakacie.
Ks. Proboszcz zaprasza we wtorek o godz. 17.00 na  DROGĘ KRZYŻOWĄ w plenerze czyli od Groty do Kościoła w Rachowicach. …”serdecznie zapraszam całą parafię a więc mieszkańców Sierakowic, Goszyc i Rachowic jak również dzieci i młodzież na wspólną modlitwę nie będzie wtedy osobnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościołach i mszy św. szkolnej, proszę przygotować sobie odpowiednie obuwie, może latarki, zbierzmy z sobą krzyżyk może być nasz domowy ze ściany mieszkania albo inny na końcu nabożeństwo zostaną poświęcone.

 

Copyright ©2018 by Rada Sołecka Rachowice