Wielki Post

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 10 lutego 202417:08

Wielki Post 2024 rozpoczniemy 14 lutego. To właśnie na ten dzień przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele czas 40-dniowej pokuty. Wielki Post to czas mający pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. To dla każdego katolika kolejna szansa na nawrócenie, dlatego może to właśnie w tym Wielkim Poście przystąpisz do sakramentu pokuty? A może w końcu podejmiesz postanowienie walki z konkretnym grzechem? Czym jest Wielki Post i jak go najlepiej przeżyć? Datę rozpoczęcia Wielkiego Postu wyznacza się na 40 dni przed Niedzielą Zmartwychwstania. Ta zaś przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca – w tym roku jest to 31 marca. Ważnym dniem w czasie przygotowania do Niedzieli Zmartwychwstania jest Niedziela Palmowa. Obchodzi się ją na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. W tym roku przypada ona na 24 marca. Wielki Post 2024 zakończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 28 marca. Wtedy katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji. Z tą liczbą są także związane trzy inne wielkie wydarzenia biblijne. Są to:

czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;

czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku Ziemi Obiecanej;

czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.
W okres 40 dni Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, które – jak w ciągu całego roku – są radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania.

Źródło: https://stacja7.pl/wielki-post/wielki-post-2024-kiedy-sie-rozpoczyna-i-jak-najlepiej-przezyc-ten-czas/ https://rozaniecrodzicowmm.pl/aktualnosci/1207793695771688960/razem-przez-wielki-post-modlitwa-jalmuzna-i-post

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 14 stycznia 202422:07

Pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27) będziemy przeżywać w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Na przestrzeni wieków chrześcijaństwo doświadczyło wielu podziałów. Trzy główne odłamy to: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Co je łączy, a czym się różnią?
Chrześcijanie. Co ich łączy?

wiara w istnienie jednego Boga (monoteizm) w Trzech Osobach, czyli w Trójcy Świętej (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty);

wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa jako odkupiciela ludzkości, obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który zapowiada zbawienie i życie wieczne;

uznanie Pisma Świętego (Starego i Nowego Testamentu) za źródło Objawienia;

nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary, czyli credo;

podstawowy nakaz etyczny zawarty w Dekalogu;

uznanie dwóch sakramentów: chrztu i Eucharystii (Wieczerzy Pańskiej).

Wielkanoc jako najważniejsze święto chrześcijańskie.

Źródło: https://kuria.pl/wspolnoty/Tydzien-Modlitw-o-Jednosc-Chrzescijan-2023_4796
18-25 stycznia 2024: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
https://dorzeczy.pl/religia/337051/odlamy-chrzescijanstwa-porownaj-odlamy-chrzescijanstwa.html

Życzenia od Sołtysa i Rady Sołeckiej na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Grzegorz Masarczykniedziela, 24 grudnia 202314:59

Niech czas Bożego Narodzenia będzie wypełniony radością spotkania Nowonarodzonego.

Życzymy wszystkim mieszkańcom by rodzący się Jezus napełnił nasze serca pokojem i nadzieją ,

by radość spotkania z Nowonarodzonym przenieść na nasze codzienne spotkania z bliskimi .

Kolejne dni , czas wejścia w Nowy 2024 Rok , niech spełnią nasze oczekiwania i marzenia ,

a czas zatrzymania i refleksji zaowocuje nowymi inicjatywami w nadchodzącym Nowym Roku.

Życzenia świąteczno-noworoczne

Rachowicepiątek, 22 grudnia 202312:19

Drodzy Mieszkańcy i sympatycy Rachowic,

🌠pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech to Boże Narodzenie przyniesie do Waszych domów radość, ciepło i spokój.

🎄Życzymy Wam, abyście mogli spędzić te dni w gronie najbliższych, delektując się chwilą obecności i wspólnie tworząc piękne wspomnienia.

Niech atmosfera świąt napełni Was serdecznymi uściskami, wzajemnym zrozumieniem i miłością.

🥳Niech Nowy Rok, który tuż przed nami, przyniesie Wam wiele sukcesów, spełnienia marzeń i radosnych momentów.

Życzymy Wam zdrowia, siły do pokonywania trudności oraz mnóstwa radosnych chwil w każdym dniu.

🥰Rachowice to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy tworzą razem piękną historię.

Dziękujemy za każdą chwilę wspólnego bycia w roku 2023.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice